దసరా శరన్నవరాత్రులు(Dasara)

Dasara Navarathri (దసరా నవరాత్రిలు)  ప్రతీ సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ శుద్ధ పాడ్యమి మొదలుకొని నవమి వరకు దేవీ నవరాత్రులు అని అంటారు. ఈ 9రోజులు దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాలతో అలంకరించి హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్ర్రద్దలతో అమ్మవారిని పూజిస్తారు.

Vara lakshmi Vratam (వరలక్ష్మివ్రతం)

Vara lakshmi Vratam (వరలక్ష్మివ్రతం) Varalakshmi Vratam is an important Puja, dedicated to Goddess Varalakshmi, performed mainly by women. Varalakshmi is another form of Lord Vishnu’s consort Lakshmi, the Goddess of wealth. Varalakshmi Puja is very popular in the southern part of India. Varalakshmi Vratam falls during Shukla Paksha of Hindu month Shravan and it is […]

Deepavali (దీపావళి)

Deepavali (దీపావళి) India a great country is the embodiment of heritage and culture. India celebrates a festival almost every month and has been rightly called the Country of Festivals. The great culture that amalgamates the rituals and tradition and everyday is a moment of celebration for some reason or other. It beckons the spirit of […]

Dasara Navarathri (దసరా నవరాత్రిలు)

Dasara Navarathri (దసరా నవరాత్రిలు)  ప్రతీ సంవత్సరం ఆశ్వీయుజ శుద్ధ పాడ్యమి మొదలుకొని నవమి వరకు దేవీ నవరాత్రులు అని అంటారు. ఈ 9రోజులు దుర్గాదేవిని వివిధ రూపాలతో అలంకరించి హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్ర్రద్దలతో అమ్మవారిని పూజిస్తారు.ఆశ్వీయుజ మాసం నుండి వర్ష ఋతువు వెళ్ళి, శరత్ ఋతువు ప్రారంభం అవుతుంది కనుక నవరాత్రులను శరన్నవరాత్రులు అని కూడా అంటారు. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు తొమ్మిది రోజులు దేవీ నవరాత్రులు […]